• Stratus Corp, s.r.o.: Smetanova 541, 471 14 Kamenický Šenov
  • Zavolejte nám: +420 778 023 667
  • Napište nám: prodej@omitacipila.cz

Omítací pila názvosloví

Omítací pila názvosloví

Omítací pila

SLOVNÍK POJMŮ

Rozvírací klín – brání sevření kotouče
Doraz – nastavitelný doraz k držení prken nebo fošen ve směru roviny řezu
Klidová (výchozí) poloha jednotky pily – poloha, do které se vrací jednotka pily po dokončení každého řezného cyklu
Pilový vozík – vozík umožňující pohyb pilového kotouče
Pravítko – prvek, na který se prkno doráží v ose kolmé na osu řezu a kterým se nastavuje šířka řezu
Horní omítací pila – konstrukce omítací pily je řešena tak, že vozík s elektromotorem pohonu kotouče je umístěn nad omítané prkno.
Spodní omítací pila – konstrukce omítací pily je řešena tak, že vozík s elektromotorem pohonu kotouče je umístěn pod omítaným prknem.

Omítací pila - český výrobek - nejrychlejší dodací termín v ČR!